Uczymy już od 34 440 dni
Ogłoszenia

ZP/046/15

Wynik postępowania

Dostawa gadżetów dla Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

Oferty należy składać do dnia  11 czerwca 2015 r. do godz. 08:00
w Kancelarii UEP, w bud. B, pok. 016 
 
w sprawach merytorycznych:
Iwona Cieślik tel.: 61 856 92 88

w sprawach formalnych:

Tomasz Lulka, tel.: 61 856 92 79
 
nr publikacji w BZP: 134326-2015