Ogłoszenia

ZP/047/15

Wynik postępowana

Dostawa oraz montaż mebli biurowych dla  jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Oferty należy składać do dnia  29 maja 2015 r. do godz. 08:00
w Kancelarii UEP, w bud. B, pok. 016 
 
w sprawach merytorycznych:

Iwona Pospieszna-Filakiewicz tel. 61/856-95-96 lub 61/856-39-89

Bolesław Lemke   tel. 61/856-95-96


w sprawach formalnych:

Tomasz Lulka, tel.: 61 856 92 79
 
nr publikacji w BZP: 120944 - 2015