Uczymy już od 35 007 dni
Ogłoszenia (archiwalne)

ZP/047/17

Unieważnienie postępowania

Przedłużenie świadczeń usług serwisowych „Check Point Collaborative Enterprise Support”Oferty należy składać do dnia 14 grudnia 2017 r. do godz. 08:00
w Kancelarii UEP, w bud. B, pok. 016 
 
w sprawach merytorycznych:
Przemysław Grzeszczak, tel.: 61 856 92 71

w sprawach formalnych

Tomasz Lulka, tel.: 61 856 92 79
 
nr publikacji w BZP:  627903- 2017