Uczymy już od 34 436 dni
Ogłoszenia

ZP/047/18

Wynik postępowania

Dostawa wraz z instalacją serwerów oraz rozbudowa macierzy dyskowej
Oferty należy składać do dnia   28 listopada 2018.r do godz. 08:00
w Kancelarii UEP, w bud. B, pok. 016 
 
w sprawach merytorycznych:
Łukasz Sosnowski

w sprawach formalnych

Paweł Lembicz, tel.: 61 856 92 78

 
nr publikacji w BZP: 650541-N-2018