Ogłoszenia

ZP/048/15

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

Budowa Pracowni Energetyki Odnawialnej w ramach projektu InnoUEP

Oferty należy składać do dnia  23 lipca 2015 r. do godz. 08:00
w Kancelarii UEP, w bud. B, pok. 016 
 

Sprawy merytoryczne:

Zdzisław Flaczyński  tel.: 61 856 95 43

Sprawy formalne:

Tomasz Lulka tel.: 61 856 92 79

nr publikacji w BZP: 169536-2015