Uczymy już od 35 007 dni
Ogłoszenia (archiwalne)

ZP/048/17

Grupowe ubezpieczenie na życie dla pracowników Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Oferty należy składać do dnia 10 stycznia 2018 r. do godz. 10:00
w Kancelarii UEP, w bud. B, pok. 016 
 

 
nr publikacji: TED-publication 482946-2017 (2017-12-01)