Uczymy już od 35 007 dni
Ogłoszenia (archiwalne)

ZP/048/18

Wynik postępowania

Rozbudowa infrastruktury VDI i SAN
Oferty należy składać do dnia   13 grudnia 2018.r do godz. 08:00
w Kancelarii UEP, w bud. B, pok. 016 
 
w sprawach merytorycznych:
Łukasz Sosnowski

w sprawach formalnych

Paweł Lembicz, tel.: 61 856 92 78

 
nr publikacji w BZP: 657960-N-2018