Ogłoszenia

ZP/049/17

Sukcesywna dostawa wraz z rozładunkiem i wniesieniem artykułów papierniczych

dla Zakładu Graficznego Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu 
Oferty należy składać do dnia 16 stycznia 2018 r. do godz. 08:00
w Kancelarii UEP, w bud. B, pok. 016 
 
w sprawach merytorycznych:

Iwona Pospieszna-Filakiewicz, Łukasz Burchardt, Bolesław Lemke 

tel. 61 856-95-96

w sprawach formalnych

Tomasz Lulka, tel.: 61 856 92 79
 
nr publikacji w BZP: 501938-N-2018