Ogłoszenia

ZP/050/15

Wynik postępowania
Dostawa oprogramowania do Pracowni Badań Konsumenckich
Oferty należy składać do dnia  3 lipca 2015 r. do godz. 08:00
w Kancelarii UEP, w bud. B, pok. 016 
 
w sprawach merytorycznych:
Maciej Chudak tel.: 61 856 94 97

w sprawach formalnych:

Tomasz lulka, tel.: 61 856 92 79
 
nr publikacji w BZP:  156228-2015