Uczymy już od 34 440 dni
Ogłoszenia

ZP/050/16

Sukcesywna dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Uniwersytetu Ekonomicznego w PoznaniuOferty należy składać do dnia 22 listopada 2016 r. do godz. 08:00
w Kancelarii UEP, w bud. B, pok. 016 
 
w sprawach merytorycznych:
Maciej Chudak, tel.: 61 856 94 97

w sprawach formalnych

Tomasz Lulka, tel.: 61 856 92 79
 
nr publikacji w BZP: 342445 - 2016