Uczymy już od 34 436 dni
Ogłoszenia

ZP/050/17

unieważnienie postępowania

Remont pomieszczeń w obiektach Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Oferty należy składać do dnia 28 grudnia 2017 r. do godz. 08:00
w Kancelarii UEP, w bud. B, pok. 016 
 

 
nr publikacji w BZP: 630160-N-2017