Ogłoszenia

ZP/051/15

Wynik postępowania
Dostawa sprzętu elektronicznego i akcesoriów do „Pracowni Internetu Nowej Generacji” Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Oferty należy składać do dnia  22 czerwca 2015 r. do godz. 08:00
                                                  24 czerwca 2015 r. do godz. 08:00
w Kancelarii UEP, w bud. B, pok. 016 
 
w sprawach merytorycznych:
Maciej Chudak – tel.: 61 856 94 97

w sprawach formalnych:

Tomasz Lulka, tel.: 61 856 92 79
 
nr publikacji w BZP: 141576 - 2015
nr publikacji w BZP: 148848 - 2015