Uczymy już od 34 436 dni
Ogłoszenia

ZP/051/16

Sukcesywna dostawa wraz z rozładunkiem i wniesieniem artykułów spożywczych oraz cateringowych-jednorazowych w okresie od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku dla Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.Oferty należy składać do dnia 23 listopada 2016 r. do godz. 08:00
w Kancelarii UEP, w bud. B, pok. 016 
 
w sprawach merytorycznych:

w sprawach formalnych

Tomasz Lulka, tel.: 61 856 92 79
 
nr publikacji w BZP: 343187 - 2016