Uczymy już od 34 436 dni
Ogłoszenia

ZP/051/18

wynik postępowania

Sukcesywne świadczenie usług cateringowych dla jednostek organizacyjnych Uniwersytet Ekonomicznego w Poznaniu w terminie: od dnia z1 stycznia 2019 do 31 grudnia 2019 roku


Oferty należy składać do dnia   15  listopada 2018 r. do godz. 8:00
w Kancelarii UEP, w bud. B, pok. 016 
 
w sprawach merytorycznych:

Łukasz Burchardt 

w sprawach formalnych

Renata Glinkowska