Uczymy już od 34 440 dni
Ogłoszenia

ZP/053/15

Wynik postępowania

Ochrona osób i mienia Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

Oferty należy składać do dnia  18 czerwca 2015 r. do godz. 08:00
w Kancelarii UEP, w bud. B, pok. 016 
 
w sprawach merytorycznych:

Grzegorz Bartkowiak  - Kierownik Działu Zarządzania Infrastrukturą tel. 61-854-30-65

Renata Rabijewska – Kierownik Działu Spraw Studenckich tel. 61-856-95-66

w sprawach formalnych:

Tomasz Lulka, tel.: 61 856 92 79
 
nr publikacji w BZP: 83965-2015