Uczymy już od 34 440 dni
Ogłoszenia

ZP/053/16

 

Sukcesywne świadczenie usług cateringowych dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu w okresie od 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017 roku.
Oferty należy składać do dnia 16 grudnia 2016 r. do godz. 08:00
w Kancelarii UEP, w bud. B, pok. 016 
 
w sprawach merytorycznych:

w sprawach formalnych

Tomasz Lulka, tel.: 61 856 92 79
 
nr publikacji w BZP:     362432   - 2016