Uczymy już od 34 436 dni
Ogłoszenia

ZP/053/17

Wynik postępowania

Przedłużenie świadczeń usług serwisowych „Check Point Collaborative Enterprise Support”Oferty należy składać do dnia 27 grudnia 2017 r. do godz. 09:00
w Kancelarii UEP, w bud. B, pok. 016 
 
w sprawach merytorycznych:
Przemysław Grzeszczak, tel.: 61 856 92 71

w sprawach formalnych

Tomasz Lulka, tel.: 61 856 92 79
 
nr publikacji w BZP: 634200-N-2017