Uczymy już od 35 007 dni
Ogłoszenia (archiwalne)

ZP/053/18

Wynik postępowania

Dostawa oraz montaż mebli biurowych dla jednostek organizacyjnych

Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu 

Oferty należy składać do dnia   22 listopada 2018.r do godz. 08:00
w Kancelarii UEP, w bud. B, pok. 016 
 
w sprawach merytorycznych:

Maciej Chudak, Bolesław Lemke, Łukasz Burchardt 

w sprawach formalnych

Renata Glinkowska

 
nr publikacji w BZP 648099-N-2018