Ogłoszenia

ZP/055/15

Wynik postępowania

Usługa  sprawdzenia, badania i wykonania  pomiarów ochronnych instalacji i urządzeń elektrycznych w obiektach Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Oferty należy składać do dnia  16 lipca 2015 r. do godz. 08:00
w Kancelarii UEP, w bud. B, pok. 016 
 
w sprawach merytorycznych:

Dawid Tomczak  - Kierownik Działu Technicznego tel. 61-856-94-43

Maciej Pokorski -  tel. 61 856-94-67

w sprawach formalnych:

Tomasz Lulka, tel.: 61 856 92 79
 
nr publikacji w BZP: 170536-2015