Uczymy już od 34 431 dni
Ogłoszenia

ZP/056/15

Wynik postępowania
Dostawa sprzętu laboratoryjnego na potrzeby realizacji projektów w ramach programu Uniwersytetu Młodych Wynalazców
Oferty należy składać do dnia  24 lipca 2015 r. do godz. 08:00
                                                  27 lipca 2015 r. do godz. 08:00  
w Kancelarii UEP, w bud. B, pok. 016 
 
w sprawach merytorycznych:
Adrian Kobielski – tel.: 61-856-94-95
Daniela Gwiazdowska – tel. 61-856-95-30
Mariusz Tichoniuk – tel. 61-856-93-81

w sprawach formalnych:

Tomasz Lulka, tel.: 61 856 92 79
 
nr publikacji w BZP: 178356-2015
nr publikacji w BZP: 187096-2015