Uczymy już od 34 436 dni
Ogłoszenia

ZP/056/16

Sukcesywna dostawa komputerów przenośnych, urządzeń wielofunkcyjnych i oprogramowania
Oferty należy składać do dnia 9 stycznia 2017 r. do godz. 08:00
w Kancelarii UEP, w bud. B, pok. 016 
 
w sprawach merytorycznych:
Maciej Chudak, tel.: 61 856 94 97

w sprawach formalnych

Tomasz Lulka, tel.: 61 856 92 79
 
nr publikacji w BZP: 376381- 2016