Ogłoszenia

ZP/058/15

Wynik postępowania
Przygotowanie do druku oraz wydruk monografii dla Uniwersytetu  w Poznaniu w ramach projektu Kadry dla Gospodarki

Oferty należy składać do dnia  21 lipca 2015 r. do godz. 08:00
24 lipca 2015 r. do godz.08:00
w Kancelarii UEP, w bud. B, pok. 016 
 
w sprawach merytorycznych:

Dawid Szutkowski, tel. 61 854 37 63

w sprawach formalnych:

Tomasz Lulka, tel.: 61 856 92 79
 
nr publikacji w BZP: 175014 -2015