Uczymy już od 34 431 dni
Ogłoszenia

ZP/059/15

Wynik postępowania

Prace remontowe dekarskie w obiektach Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

Oferty należy składać do dnia  31 lipca 2015 r. do godz. 08:00
w Kancelarii UEP, w bud. B, pok. 016 
 
w sprawach merytorycznych:
Zdzisław Flaczyński tel.: 61 856 95 43

w sprawach formalnych:

Tomasz Lulka, tel.: 61 856 92 79
 
nr publikacji w BZP: 178320-2015