Uczymy już od 35 007 dni
Ogłoszenia (archiwalne)

ZP/059/16

Zakup i wdrożenie wraz z instruktażem użytkowników, systemu dostępu do platformy służącej wykonaniu zadania: Certyfikowane szkolenia i zajęcia warsztatowe dla studentów.

Oferty należy składać do dnia 29 grudnia 2016 5 11 stycznia 2017 r. do godz. 08:00
w Kancelarii UEP, w bud. B, pok. 016 
 
w sprawach merytorycznych:
Maciej Chudak, tel.: 61 856 94 97

w sprawach formalnych

Tomasz Lulka, tel.: 61 856 92 79
 
nr publikacji w BZP: 371836 - 2016
                                    374659 - 2016
                                    1752-2017