Uczymy już od 34 436 dni
Ogłoszenia

ZP/059/18

Wynik postępowania

 

Szkolenia językowe dla pracowników Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu realizowane w ramach projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu” 
Oferty należy składać do dnia   28 grudnia 2018 r. do godz. 8:00
w Kancelarii UEP, w bud. B, pok. 016 
 
w sprawach merytorycznych:
Jolanta Szydłowska

 

w sprawach formalnych

Renata Glinkowska