Uczymy już od 34 434 dni
Ogłoszenia

ZP/060/15

Wynik postępowania
Adaptacja pomieszczeń w Collegium Altum na potrzeby Pracowni Badań Konsumenckich Uniwersytetu ekonomicznego w Poznaniu.
Oferty należy składać do dnia  5 sierpnia 2015 r. do godz. 08:00
w Kancelarii UEP, w bud. B, pok. 016 
 
w sprawach merytorycznych:

Zdzisław Flaczyński  tel.: 61 856 95 43w sprawach formalnych:

Tomasz Lulka, tel.: 61 856 92 79
 
nr publikacji w BZP: .............-2015