Uczymy już od 35 007 dni
Ogłoszenia (archiwalne)

ZP/062/16

 

Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych do bufetu pracowniczego

 Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
Oferty należy składać do dnia 20 stycznia 2017 r. do godz. 08:00
w Kancelarii UEP, w bud. B, pok. 016 
 
w sprawach merytorycznych:
Janina Płotkowiak, tel. 61 856 91 48

w sprawach formalnych

Tomasz Lulka, tel.: 61 856 92 79
 
nr publikacji w BZP:   7269  - 2017