Ogłoszenia

ZP/063/15

Wynik postępowania
Dostawa sprzętu laboratoryjnego w ramach realizacji projektu norweskiego pn. „Product and Process Management. Environmental Focus”
Oferty należy składać do dnia  15 października 2015 r. do godz. 08:00
Kancelarii UEP, w bud. B, pok. 016 
 
w sprawach merytorycznych:
Maciej Chudak, tel.: 61 856 94 97
Mariusz Tichoniuk - tel.: 61 856 93 81
w sprawach formalnych:
Tomasz Lulka, tel.: 61 856 92 79
 
nr publikacji w BZP: 264714 -2015