Uczymy już od 34 431 dni
Ogłoszenia

ZP/063/16

Remont pomieszczeń w obiektach Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Oferty należy składać do dnia  24 stycznia 2017 r. do godz. 08:00
w Kancelarii UEP, w bud. B, pok. 016 
 
w sprawach merytorycznych:
Zdzisław Flaczyński tel. 61-856-94-62

w sprawach formalnych

Tomasz Lulka, tel.: 61 856 92 79
 
nr publikacji w BZP: 4313 - 2017