Uczymy już od 34 436 dni
Ogłoszenia

ZP/066/15

Wynik postępowania


Budowa Pracowni Energetyki Odnawialnej w ramach projektu InnoUEP.

Oferty należy składać do dnia 24 sierpnia 2015 r. do godz. 08:00
w Kancelarii UEP, w bud. B, pok. 016 
 
w sprawach merytorycznych:

Zdzisław Flaczyński  tel.: 61 856 95 43

w sprawach formalnych:

Tomasz Lulka, tel.: 61 856 92 79
 
nr publikacji w BZP: 202898-2015