Ogłoszenia

ZP/068/15

Wynik postępowania
Sukcesywna dostawa teczek
Oferty należy składać do dnia  4 września 2015 r. do godz. 08:00
Kancelarii UEP, w bud. B, pok. 016 
 
w sprawach merytorycznych:
Iwna Cieślik  – tel.: 61-856-92-88
w sprawach formalnych:
Tomasz Lulka, tel.: 61 856 92 79
 
nr publikacji w BZP: 222392-2015