Uczymy już od 34 440 dni
Ogłoszenia

ZP/070/15

Unieważnienie postępowania
Dostawa komputerowego oprogramowania biznesowego wraz z wdrożeniem dla „Pracowni Platform i Usług Korporacyjnych” Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Oferty należy składać do dnia  11 września 2015 r. do godz. 08:00
Kancelarii UEP, w bud. B, pok. 016 
 
w sprawach merytorycznych:
Florian Cieślewicz  – tel.: 61-856-93-73
Krzysztof Węcel - tel.:  61 - 854-36-32
w sprawach formalnych:
Tomasz Lulka, tel.: 61 856 92 79
 
nr publikacji w BZP: 229316-2015