Uczymy już od 34 436 dni
Ogłoszenia

ZP/071/15

Wynik postępowania
Dostawa miernika hałasu do Pracowni Oceny Oddziaływania na Środowisko
Oferty należy składać do dnia  9 września 2015 r. do godz. 08:00
Kancelarii UEP, w bud. B, pok. 016 
 
w sprawach merytorycznych:
Maciej Chudak  – tel.: 61-856-94-97
w sprawach formalnych:
Tomasz Lulka, tel.: 61 856 92 79
 
nr publikacji w BZP: 226318-2015