Ogłoszenia

ZP/073/15

Wynik postępowania
Dostawa kalendarzy książkowych na rok 2016 dla Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Oferty należy składać do dnia  23 września 2015 r. do godz. 08:00
Kancelarii UEP, w bud. B, pok. 016 
 
w sprawach merytorycznych:
Iwona Cieślik  – tel.: 61-856-92-88
Joanna Stryszyk - tel.: 61-856-92-89
w sprawach formalnych:
Tomasz Lulka, tel.: 61 856 92 79
 
nr publikacji w BZP: 136411-2015