Uczymy już od 34 440 dni
Ogłoszenia

ZP/077/15

Wynik postępowania
Dostawa urządzeń lokalnej sieci komputerowej dla Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Oferty należy składać do dnia  5 7 października 2015 r. do godz. 08:00
Kancelarii UEP, w bud. B, pok. 016 
 
w sprawach merytorycznych:
Przemysław Grzeszczak, tel.: 61 856 92 71
w sprawach formalnych:
Tomasz Lulka, tel.: 61 856 92 79
 
nr publikacji w BZP: 253038-2015
nr publikacji w BZP: 260836-2015