Uczymy już od 34 436 dni
Ogłoszenia

ZP/079/15

Wynik postępowania

Zapewnienie dostępu do usług rekreacyjno - sportowych

Oferty należy składać do dnia 14 października 2015 r. do godz. 08:00
w Kancelarii UEP, w bud. B, pok. 016 
 
w sprawach merytorycznych:

Janina Płotkowiak tel. 61 856 91 48 

w sprawach formalnych:

Tomasz Lulka, tel.: 61 856 92 79
 
nr publikacji w BZP: 263810-2015