Uczymy już od 34 436 dni
Ogłoszenia

ZP/080/15

Wynik postępowania

Dostawa dostępnych w prenumeracie czasopism zagranicznych dla UEP w 2016 r


Oferty należy składać do dnia  21.10.2015 r. do godz. 8:00
w Kancelarii UEP, w bud. B, pok. 016 
 

Sprawy merytoryczne:

Jolanta Wardaszko  tel.: 61 854 33 52

Sprawy formalne:

Tomasz Lulka tel.: 61 856 92 79