Ogłoszenia

ZP/081/15

Wynik postępowania

Dostawa paczek mikołajkowychOferty należy składać do dnia 26 października 2015 r. do godz. 08:00
w Kancelarii UEP, w bud. B, pok. 016 
 
w sprawach merytorycznych:

Janina Płotkowiak tel. 61 856 91 48 

w sprawach formalnych:

Tomasz Lulka, tel.: 61 856 92 79
 
nr publikacji w BZP: 275188-2015