Ogłoszenia

ZP/087/15

Unieważnienie postępowania

Usługa dostępu do narzędzi on-line wykorzystywanych w laboratorium zachowań konsumentów (ConsumerLab)Oferty należy składać do dnia 7 grudnia 2015 r. do godz. 08:00
w Kancelarii UEP, w bud. B, pok. 016 
 
w sprawach merytorycznych:
Maciej Chudak, tel.: 61 856 94 97

w sprawach formalnych

Tomasz Lulka, tel.: 61 856 92 79
 
nr publikacji w BZP: 321618-2015