Ogłoszenia

ZP/090/14

Wynik postępowania

Sieć komputerowa w budynku CEUE Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

Oferty należy składać do dnia  7 listopada 21 listopada 2014 r. do godz. 08:00 26 listopada 2014 r. do godz.08:00
w Kancelarii UEP, w bud. B, pok. 016 
 
w sprawach merytorycznych:

Przemysław Grzeszczak, tel.: 61 856 92 71

w sprawach formalnych:

Renata Glinkowska, tel.: 61 856 92 79
 
nr publikacji w SIMAP:  2014/S 186-327628
http://ted.europa.eu/TED/main/HomePage.do