Ogłoszenia

ZP/090/15

Wynik postępowania
Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych oraz cateringowych-jednorazowych w okresie od 01 stycznia 2016 roku do 30 czerwca 2016 roku do Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Oferty należy składać do dnia  17 listopada 2015 r. do godz. 08:00
w Kancelarii UEP, w bud. B, pok. 016 
 
w sprawach merytorycznych:

Iwona Pospieszna-Filakiewicz, Sergiusz Konatkiewicz   tel. 61/856-95-96

Bolesław Lemke   tel. 61/856-95-96
w sprawach formalnych:
Tomasz Lulka, tel.: 61 856 92 79
 
nr publikacji w BZP: 301952-2015