Ogłoszenia

ZP/091/14

System monitoringu (CCTV) z systemem integrującym do zarządzania bezpieczeństwem
w budynku CEUE Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Oferty należy składać do dnia  27 listopada 2014 r. do godz. 08:00
w Kancelarii UEP, w bud. B, pok. 016 
 
w sprawach merytorycznych:

Przemysław Grzeszczak, tel.: 61 856 92 71

w sprawach formalnych:

Renata Glinkowska, tel.: 61 856 92 79
 
nr publikacji w BZP: 380214-2014