Uczymy już od 34 436 dni
Ogłoszenia

ZP/093/14

Wynik postępowania
Wyposażenie AV w budynku CEUE Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Oferty należy składać do dnia  18 września 2014 r. do godz. 08:00
w Kancelarii UEP, w bud. B, pok. 016 
 
w sprawach merytorycznych:

Artur Żurek, tel.: 61 856 94 97

w sprawach formalnych:

Renata Glinkowska, tel.: 61 856 92 79
 
nr publikacji w BZP:  293802-2014