Ogłoszenia

ZP/093/15

Unieważnienie postępowania
Dostawa przełączników FibreChannel na potrzeby segmentu CORE wchodzącego w skład Laboratorium Interdyscyplinarnych Badań Naukowych UEP – InnoUEP dla Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Oferty należy składać do dnia  13 listopada 2015 r. do godz. 08:00 Kancelarii UEP, w bud. B, pok. 016 
 
w sprawach merytorycznych:
Przemysław Grzeszczak, tel.: 61 856 92 71
w sprawach formalnych:
Tomasz Lulka, tel.: 61 856 92 79
 
nr publikacji w BZP:  298132 -2015