Ogłoszenia

ZP/097/15

Wynik postępowania

 

Sukcesywna dostawa papieru toaletowego i ręczników papierowych oraz środków czystości i produktów związanych z utrzymaniem czystości w 2016 roku dla  Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.


Oferty należy składać do dnia  2 grudnia 2015 r. do godz. 08:00 Kancelarii UEP, w bud. B, pok. 016 
 
w sprawach merytorycznych:

Iwona Pospieszna-Filakiewicz, Sergiusz Konatkiewicz   tel. 61/856-95-96 lub

         61/856-39-89

Bolesław Lemke   tel. 61/856-95-96


w sprawach formalnych:
Tomasz Lulka, tel.: 61 856 92 79
 
nr publikacji w BZP: 317898 - 2015