Uczymy już od 34 440 dni
Ogłoszenia

ZP/101/15

Wynik postępowania

Dostawa specjalizowanych stacji roboczych dla „Labolatorium Interdyscyplinarnych Badań Naukowych UEP – InnoUEP” dla Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

Oferty należy składać do dnia 3 grudnia 2015 r. do godz. 08:00
w Kancelarii UEP, w bud. B, pok. 016 
 
w sprawach merytorycznych:
Adrian Kobielski, tel.: 61 856 94 95

w sprawach formalnych

Tomasz Lulka, tel.: 61 856 92 79
 
nr publikacji w BZP: 319678-2015