Ogłoszenia

ZP/102/15

Wynik postępowania

Konserwacja i naprawa urządzeń dźwigowych zainstalowanych

w budynkach Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

Oferty należy składać do dnia 9 grudnia 2015 r. do godz. 08:00
w Kancelarii UEP, w bud. B, pok. 016 
 
w sprawach merytorycznych:

         

Grzegorz Bartkowiak tel.: 61 854 30 65

w sprawach formalnych

Tomasz Lulka, tel.: 61 856 92 79
 
nr publikacji w BZP: 326486-2015