Uczymy już od 34 436 dni
Ogłoszenia

ZP/103/15

Wynik postępowania
Dostawa aparatury do Pracowni Internetu Nowej Generacji
Oferty należy składać do dnia  3 grudnia 2015 r. do godz. 08:00 Kancelarii UEP, w bud. B, pok. 016 
 
w sprawach merytorycznych:
Maciej Chudak, tel.: 61 856 94 97
w sprawach formalnych:
Tomasz Lulka, tel.: 61 856 92 79
 
nr publikacji w BZP: 319674 - 2015