Ogłoszenia

ZP/106/15

Przedłużenie świadczeń usług serwisowych dla urządzeń sieci komputerowej firmy Alcatel-Lucent.
Oferty należy składać do dnia 15 grudnia 2015 r. do godz. 08:00
w Kancelarii UEP, w bud. B, pok. 016 
 
w sprawach merytorycznych:
Przemysław Grzeszczak, tel.: 61 856 92 71

w sprawach formalnych

Tomasz Lulka, tel.: 61 856 92 79
 
nr publikacji w BZP: 333152-2015