Ogłoszenia

ZP/108/15

Rozbudowa macierzy oraz dostawa oprogramowania archiwizacyjnego
Oferty należy składać do dnia  17 grudnia 2015 r. do godz. 08:00 Kancelarii UEP, w bud. B, pok. 016 
 
w sprawach merytorycznych:
Przemysław Grzeszczak, tel.: 61 856 92 71
w sprawach formalnych:
Tomasz Lulka, tel.: 61 856 92 79
 
nr publikacji w BZP: 336872 -2015